Zapraszamy na Majówkę do Schroniska!

schmaj
Podziękowania dla wolontariuszy i firmy Robimy Reklamy z Witaszyc za pomoc w przygotowaniu plakatu.